top of page
 Algemene voorwaarden

1. Aanmeldingen en Registraties

Aanmeldingen en registraties moeten via deze website gemaakt worden. Wij kunnen geen aanmeldingen en registraties accepteren die via andere bronnen zijn binnengekomen. Registraties zijn voor de evenementen die wij organiseren en dienen eveneens via deze website, via het evenement registratieformulier op de home pagina, gedaan te worden. Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar moeten zich altijd aanmelden via en met de goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s). Je kunt je kind bij onze wedstrijdgroepen aanmelden nadat hij/zij de brons en zilver cursus succesvol heeft afgerond.

2. Betalingen

Naschoolse activiteiten waarbij ouders betalen:

Wij vragen een vaste vergoeding van €12,- per les per leerling. Dit bedrag wordt per maand of per duur van een lessenreeks ineens en vooraf gefactureerd. Dit bedrag kunt u via de betaal-link in de email of middels overboeking voldoen.

Mochten wij twee weken na het einde van de lopende maand nog geen betaling hebben ontvangen, dan sturen we u een herinnering per email. Als er na 2 herinneringen nog steeds geen betaling is ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor om de leerling de toegang tot onze danslessen te ontzeggen. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan streven wij ernaar om samen tot een constructieve oplossing te komen.

Dansles als onderdeel van het onderwijsprogramma waarbij de school betaald:

Wij vragen een vast uurtarief van €85,- per vol uur (60 minuten) en reiskosten van €0.21 per km. Wij streven er altijd naar om een docent te sturen die dichtbij de leslocatie woont. 

3. Afmeldingen en restitutie

 

Een leerling kan, met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), op elk moment besluiten om te stoppen met de danslessen. In dat geval ontvangt u geen restitutie van de betaalde gelden voor de maand of lessenreeks. Als u per maand betaald, bent u verplicht om tot het einde van de aangegane lessenreeks aan uw betalingsverplichting te voldoen.

Uitzonderingen op bovenstaande en tijdelijke of langdurige afwezigheid: In geval van ziekte, blessureleed of door overmacht als gevolg van familiaire omstandigheden wordt 25% van de maandelijkse vergoeding gerestitueerd als de betreffende leerling 2 lessen afwezig is. Bij een afwezigheid van meer dan 2 lessen dient in samenspraak met de Move Your Feet een aparte regeling getroffen te worden en samen naar een oplossing gekeken te worden als de leerling in de toekomst wel graag door wil gaan met de danslessen.

 

Als een leerling door andere dan de hierboven genoemde redenen afwezig is, zoals algemene familie evenementen, vakanties buiten de schoolvakanties om, e.a., dan kunnen wij geen restitutie van de gemiste les(sen) geven. Wat wij wel kunnen aanbieden is om de gemiste les(sen) op een andere dag, tijdstip en school in te halen. Verantwoordelijkheid voor het halen en brengen van het kind ligt hier uiteraard bij de ouder(s)/verzorger(s).

Voor elke afwezigheid geld dat dit per email door de ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk op dezelfde dag, maar vóór aanvang van de dansles, bevestigd moet worden aan ons algemene email adres: hello@moveyourfeet.dance. Zonder schriftelijke bevestiging per email van afwezigheid kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor alles dat mogelijk tijdens deze afwezigheid met je kind zou kunnen gebeuren.

Heeft u uw kind(eren) aangemeld voor één van onze evenementen en moet u uw kind onverhoopt toch afmelden? Ook hier stellen wij het op prijs als dat per email en uiterlijk op de ochtend van het evenement voor 9 uur 's- ochtends gebeurd. 

3. Aansprakelijkheid

Ouder(s)/verzorger(s) hebben primaire verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren onder 18 jaar. Tijdens alle door Move Your Feet georganiseerde danslessen, al dan niet in samenwerking met een school, andere instelling of organisatie waar de dansles wordt gehouden, is Move Your Feet - vertegenwoordigd door de dansleraar ter plekke - verantwoordelijk voor het welzijn van je kind(eren).

Omdat onze groepen variëren in grootte, kan Move Your Feet geen verantwoordelijkheid nemen voor misdragingen door studenten die gedurende korte tijd mogelijk buiten het gezichtsveld van de dansdocent vallen. Wij streven er echter naar om te allen tijde een overzicht over alle kinderen te houden.

Move Your Feet kan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor alles wat met een bij Move Your Feet ingeschreven leerling gebeurd binnen het tijdstip van de dansles, maar buiten de ruimte waar de dansles wordt verzorgd. Bijvoorbeeld: een kind komt te laat in de dansles of komt helemaal niet opdagen (met of zonder medeweten van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerkracht of andere officiële vertegenwoordiger van de basisschool, andere instelling of organisatie waar de dansles plaats vind). 

Verder verwacht Move Your Feet dat ouder(s)/verzorger(s) of de leerkracht van de basisschool het kind/de kinderen in goede gezondheid en op tijd naar de dansles waar het kind/de kinderen staat/staan ingeschreven brengt/brengen en dat ouder(s)/verzorger(s) het kind na afloop van de dansles weer op tijd ophalen, d.w.z., maximaal 10 minuten na afloop van de dansles. Ook hier verwachten wij dat wij per email via ons algemene email adres: hello@moveyourfeet.dance tijdig, d.w.z., uiterlijk op dezelfde dag maar vóór aanvang van de dansles, op de hoogte gesteld worden door de ouder(s)/verzoger(s), leerkracht en/of andere officële vertegenwoordiger van de basisschool, andere instelling of organisatie waar de dansles plaats vind.

Zonder schriftelijke bevestiging per email van afwezigheid op de hierboven gestelde manier kan Move Your Feet geen verantwoordelijkheid dragen voor alles dat mogelijk tijdens deze afwezigheid met je kind zou kunnen gebeuren.

4. Meer lessen en wedstrijddansen

In geval van afwezigheid zoals onder punt 3 beschreven, kan een leerling het equivalent van het aantal gemiste lessen op een andere dag en school inhalen. Wij geven dansles op meerdere basisscholen bij jou in de gemeente. Zodoende zijn er altijd genoeg mogelijkheden en goed bereisbare scholen om de gemiste les in te halen.

Als een leerling meer dan één dansles per week wil volgen, dan bieden wij de mogelijkheid om ook dat op een andere dag en school te doen.

 

Niet alle scholen staan leerlingen van buiten de betreffende school toe. Mocht er onverhoopt geen school in de buurt zijn waar je kind(eren) een extra les kan/kunnen volgen, neem dan contact met ons op om te kijken naar andere mogelijkheden!

Aanmelding bij onze wedstrijd dansgroepen is mogelijk nadat een leerling haar/zijn zilver diploma heeft behaald. Dat is doorgaans na het 2e lesjaar. In enkele uitzonderingsgevallen kunnen leerlingen die meerdere keren per week onze danslessen volgen zich al na één jaar aanmelden bij onze wedstrijdgroepen. In elke gemeente waar wij lesgeven zijn wij met 1 wedstrijdgroep actief. Meer informatie over de locaties en wedstrijddansen vind je hier (coming soon).

5. Kledingvoorschriften

a) DansSport les op de basisschool: er is voor deze DansSport lessen geen specifieke kleding vereist. Wel adviseren wij, zeker vanaf het tweede jaar, om te investeren in een paar dansschoenen die je via ons kunt bestellen (meer informatie bij je lokale DansSport docent).

 

b) Wedstrijdgroepen en evenementen:

Jongens: donker gekleurde nette broek (vergeet de bijbehorend gekleurde sokken niet) met een shirt of polo-shirt. Een vest, spencer of v-hals trui completeren de look. Voor evenementen volstaan donkere herenschoenen, of dansschoenen als je kind die heeft. Voor wedstrijdgroepen adviseren wij offciële dansschoenen die je via je lokale DansSport docent kunt bestellen. Sneakers en jeans zijn absoluut niet toegestaan.

Meisjes: een lange, knie-lange (voor standaard) of korte rok (voor Latin) of nette broek met een bijpassende top of blouse met lange, half-lange of korte mouwen. Een vest kan de look completeren. Voor evenementen zijn ballerinas heel geschikt, of dansschoenen als je kind die heeft. Voor wedstrijdgroepen adviseren wij offciële dansschoenen die je via je lokale DansSport docent kunt bestellen. Sneakers en jeans zijn absoluut niet toegestaan.

6. Gedragscode

Onze DansSport lessen worden gegeven door actieve wedstrijddansers die door hun vele jaren aan ervaring, gekoppeld aan de ervaring van Move Your Feet en in samenwerking met de DansSportles locatie, te allen tijde voor een positieve, leuke en bovenal veilige omgeving voor je kind zorgen, waarin alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en (leren) samenwerken in een team.

 

Daarnaast gaan wij ook altijd uit van de algemene gedragscode zoals die geldt op de locatie waar de DansSportlessen gegeven worden.

Als een leerling zich misdraagt, zullen wij te allen tijde eerst met de leerling en haar / zijn ouder(s) / verzorger(s) spreken. Als dit geen positief resultaat oplevert, dan kunnen wij ervoor kiezen om leerkracht(en) en eventueel de (adjunct)schooldirecteur op de hoogte te stellen. Als een leerling herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag vertoont, dan behouden wij ons het recht om deze leerling niet meer toe te laten tot de DansSportlessen. Discipline, correcte etiquette, teamwork, fair play en een veilige en positieve omgeving voor en door al onze leerlingen en onszelf zijn van groot belang voor ons en alle leerlingen in onze DansSport groepen.

7. Diploma & andere evenementen

Move Your Feet organiseert meerdere evenementen per jaar voor alle leerlingen in onze DansSport groepen:

  • Saturday Night Fever

  • Kerstgala

  • Diploma Dans Evenement (danstest en uitreiking diploma's)

  • Zomerkampen

 

Entree voor alle evenementen zit bij de maandelijkse vergoeding inbegrepen voor leerlingen van onze DansSport groepen. Voor ouders en andere toeschouwers c.q. deelnemers vragen wij een aparte vergoeding die altijd ten tijde van het evenement, maar ruim van tevoren, wordt gecommuniceerd. 

Evenementen worden altijd tijdig via onze website, social media kanalen, emails en door onze DansSport docenten aangekondigd. Registratie voor evenementen kan via onze website gedaan worden.

bottom of page