Algemene voorwaarden

1. Aanmeldingen en Registraties

Aanmeldingen en registraties moeten via deze website gemaakt worden. Wij kunnen geen aanmeldingen en registraties accepteren die via andere bronnen zijn binnengekomen. Aanmeldingen kunnen via het "vind je school" menu worden gedaan. Registraties zijn voor de evenementen die wij organiseren en dienen eveneens via deze website, via het evenement registratieformulier op de home pagina, gedaan te worden. Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar moeten zich altijd aanmelden via en met de goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s). Je kunt je kind bij onze wedstrijdgroepen aanmelden nadat hij/zij de brons en zilver cursus succesvol heeft afgerond.

2. Betalingen

Naschoolse activiteiten waarbij ouders betalen:

Wij vragen een vaste vergoeding van €9,50,- per les bij 6 leerlingen. Dit bedrag wordt verlaagd met €0,50 bij elke extra leerling, tot een minimum van €5,- per les en wordt per maand gefactureerd. Dit bedrag kunt u zelf ter plekke met bankpas betalen, of via de betaal-link in de email of wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Mochten wij twee weken na het einde van de lopende maand nog geen betaling hebben ontvangen of het automatisch geincasseerde bedrag wordt geretourneerd, dan sturen we je een herinnering per email. Als er na 2 herinneringen nog steeds geen betaling is ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor om de leerling de toegang tot onze danslessen te ontzeggen. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan streven wij ernaar om samen tot een constructieve oplossing te komen.

Dansles als onderdeel van het onderwijsprogramma waarbij de school betaald:

Wij vragen een vaste uurtarief van €60,- per vol uur (60 minuten) excl. btw en reiskosten van €0.19 per km. Wij streven er altijd naar om een docent te sturen die dichtbij de leslocatie woont. 

3. Afmeldingen en restitutie